ベトナム総合情報サイトVIETJO [ベトジョー] ベトナムの最新時事ニュースを毎日無料配信!
 ようこそ ゲスト様 

越日・日越(ベトナム語・日本語)オンライン辞書

VJ(ベトジョー)越日・日越オンライン辞書(8万語超収録)の検索結果

越日・日越辞書 (86,208語収録)

地【ち】

trường

血【ち】

máu

lựcsứcsức mạnh

力ずくで奪う

力ずくで脅す

ăn hiếp

力ずくの

võ đoánvũ đoán

力に任せて

mặc sức

力の尽きるまで

chí chết

力の限り

đẫy sức

力の限り努力する

tận tụy

力がある

khỏe

力が尽きる

nhọc sức

力が尽き果てる

kiệt lựckiệt sức

力いっぱい

tất lực

力尽きる

lả

力強く

phốc

力強い

đanhđanh thépgià giặnmạnh mẽsức khỏe

力強さ

sức mạnh

力をあわせる

chung sứchợp lực

力を合わせる

đấu sức

力を出し切る

sặc gạch

力を競う

tranh cường

力を振り絞る

laolóc ngóc

力比べする

đấu sức

ちくちくする

nhói

ちぢれる

quăn

ちっちゃい

nhỏ bé

ちっぽけな

cỏn conlùi xùinhỏ nhoitẻo teo

ちび

oắtoắt con

ちびちび飲む

nhắp

ちかごろの

cận thân

ちょっと

chút xíuhơi

ちょっとの間借りる

giật

ちょっと借りる

giật tạmgiật xổi

ちょっと美しい

ngòn ngọt

ちょっと甘い

nhợ

ちょっと愛らしい

ngòn ngọt

ちょこちょこ歩く

lò dò

ちょうどその時に

kịp thời

ちょうど夜が明けるとき

mở mắt

ちょうど始まる

nhen nhúm

ちょうど今

vừa khivừa lúc

ちょうど〜したところ

vừa mới

ちょうど良くならない

trợn

ちょうど良いタイミングで

tăm tắp

ちょうど~したばかり

mới

ちょうど~した時

nhằm khi

ちょうねじ

tai hồng

ちゅうじつな

lão thực

ちらちらする

nhay nháynhấp nhánh

ちらちら見え始める

chớm

ちらっと見える

liếc

ちらっと見る

liếc

ちらし

thông trithông tưtruyền đơn

千鳥足の

lảo đảo

bụi

塵掃い

phất trần

宙に浮かしておく

treo

宙ぶらりんの

lửng

宙返りする

nhào lộn

寵児

con cưng

寵愛する

cưngsủng ái

小さくて弱々しい

oắt

小さくて低い

hin

小さくて細長い塊

thẻo

小さくて細長い壺

thõng

小さくて縺れている

líu nhíu

小さくて機敏な

le te

小さくなる

hao hụtsăn

小さく砕けた

cốm

小さな区画

miếng

小さな包み

phongphung

小さな紡ぎ車

vày

小さな蟹

cáy

小さな谷

thung

小さな束

túm

小さな束にする

túm

小さい

concon concỏn conlắtlắt mắtménnhỏnhỏ béxép

小さいどら

tiu

小さいかご

mủng

小さい太鼓

trống con

小さい太鼓の連続音

tung tung

小さい店

quán hàng

小さいノコギリ

cưa tay

小さいワインボトル

nẫmnậmnít

小さいグループに分ける

kíp

小さい竹舟

mủng

小さい男の子の使用人

thư đồng

小さい溝

xẽo

小ささ

độ nhỏ

小さめ

hơi nhỏ

丁度

đúng

丁度その時

đến giờđến nỗiđúng lúc

中型鍋

nồi bảy

中くらいの

nhờ nhỡ

中古

trung cổ

中堅企業

công ty trung gian

中堅株

cố phiếu giá trung bình

中天

trung thiên

中央

giữatrung ương

中央に置く

trút

中央委員会

trung ương

中央地

trung nguyên

中央区

trung châu

中央銀行

ngân hàng trung ương

中央部

trung phần

中央郵便局

Bưu điện thành phố

中央政府

trung ương

中学

trung học

中学校

trường trung học

中小企業

các doanh nghiệp vừa và nhỏ

中将

trung tướng

中尉

trung úy

中世期

trung thế kỷ

中年

trung niên

中年の

đứng tuổinửa đờisồn sồn

中年婦人

nạ dòng

中位の

nhì nhằngtrung

中佐

trung tá

中心

giữalòngtrung tâm

中心となるもの

mũi tên

中心の

tâmtâm điểm

中心人物

cốt cán

中心地

trụ sở

中心区

trung khu

中心部

nhân

中和する

trung hòa

中傷する

nói khôngtrẹo họngvuvu cáovu hãmvu khống

中元

trung nguyên

中国

Trung Quốc

中国の

tàu

中国の婦人

xẩm

中国の医療

trung y

中国のサイコロゲーム

tài xỉu

中国の村の先生

thầy đồ

中国史

bắc sử

中国人

người Trung Quốc

中国ナツメ

táo tàu

中国、宋代の歴史書

thông giám

中国語

trung văn

中国語を書き換えたベトナム語

nôm

中国文学

hán tự

中秋

trung thuTết Trung Thu

中立の

trung lập

中等の

trung đằng

中等教育卒業生

tú tài

中級

trung cấp

中級の

trung đằng

中級尼僧

sư thầy

中級僧

sư ông

中線の

trung tuyến

中編

trung thiên

中絶の子

con sacon sút

中隊

đại đội

中道である

trung dung

中華料理

món ăn Truong Quốcmón ăn Trung Hoa

中衛(サッカー)

tiền vệ

中風

trúng phong

中農

trung nông

中部

trung bộ

中部の

trung du

中興

trung hưng

中間

giữa

中間の

trung gian

中間ランクの僧

sư bác

中間ランクの公務員

thầy thông

中間管理者

đội ngũ quản lý cấp trung

中間財

hàng trung gian

中間配当(額)

cổ tức tạm trả

中間決算

thanh toán giữa năm

中葉

trung diệp

中肉中背

nhàng nhàng

中肉中背の

tầm thước

中脳

trung não

中長期貸出

cho vay trung dài hạn

中長期金融

tài trợ trung dài hạn

中耳炎

đằng đằngthối tai

中途半端な

dở chừnglưng chừnglửnglươn ươn

中途半端な食事

dở bữa

中途半端に

lay lắt

中枢

đầu nãotrung khu

中核

cột trụ

中止する

rời tay

中毒になる

ghiềnngộ độcnhiễm độctrúng độc

中毒症状になる

nghiềnnghiện

中波

sóng trung bình

中期

trung hạn

中断する

chặnchậncúpdứt đọangián đoạngượmhượmngắt

中文

hoa văn

中旬

trung tuầngiữa tháng

中性

trung tính

中性の

giống trung

帳簿

sổ sáchsố tài khoản

帳簿価格

giá trị ghi sổ

帳消し

hủy bỏ, xóa bỏ

nhũ

乳を吸う

乳を欲しがる

khát sữa

乳首

núm vú

乳臭い

hoi sữa

仲介

tysự trung gian dàn xếp

仲介の

trung gian

仲介する

làm mốimối láimối manh

仲介人

môi giớimối

仲介料を取る

ăn bớt

仲裁

trọng tài

仲裁する

phân xửtrọng tài

仲裁人

trọng tài viên

張力

sức căng

弔問に行く

điếu tang

弔問する

điếuviếng

弔文

điếu văn

彫刻

điêu khắc

彫刻する

đục

徴収する

quyênthuthu một

徴兵する

trưng binh

徴候

mòi

徴税する

trưng thuế

後妻

忠君

trung quân

忠孝

trung hiếu

忠実な

chung thủytrung thànhtrung thực

忠告する

răntrung cáotruyền bảo

忠節

tiết nghĩa

忠義

nghìnghĩatrung nghĩa

忠義で善良なこと

trung lương

忠義と勇気

nghĩa dũng

忠義と勇気がある

trung dũng

忠烈の

trung liệt

忠言

trung ngôn

忠誠

trungtrung thành

忠誠でない

bất trung

忠誠と堅固の

trung kiên

忠誠心

đan tâmlòng sonnghĩatấm sontiết nghĩa

忠誠心の厚い

son sắttrung hậu

忠誠心のある

phác thựcson

忠誠心がある

có nghĩa

忠誠心を失った

thất trung

忠誠を尽くす

tận trung

忠誠を誓う

thần phục

忠臣

trung thần

地域

cõiđịa vựcphươngphường

地域活性化

hoạt động ở địa phương

地に落ちる

phèo

地名

địa danh

地層

địa tằng

地峡

eo đất

地上すれすれに飛ぶ

liệng

地上スレスレの

lalà là

地中の

ngầm

地中化

ngầm hóa

地下の

ngầm

地下貯水池

bể chìm

地下鉱山

hầm mỏ

地下鉄

tàu điện ngầmxe điện ngầm

地下水

nước ngầm

地下水路

cống ngầm

地平線

chân mâyphương trờithiên nhai

地代

地位

địa vịtư cáchvị thếvị trí

地位の低い人々

tép riu

地位の高い

gộc

地形

địa hình

地価

giá trị đất

地区

cõiđấtkhumạnmiềnphủphườngquậnvùng

地区の首都

thịthị xã

地区長

quận trưởng

地勢

hình thế

地図

bản đồdư đồđịa đồ

地球

địa cầuhoàn cầutrái đất

地球の中心

địa tâm

地球の神

thổ địa

地球が一日に太陽の周りを廻る時間

nhật động

地球儀

địa cầu

地球温暖化

sự nóng lên toàn cầu

地理

địađịa lý

地理学

địa dư

地租

địa tô

地点

địa điểm

地熱

địa nhiệt

地誌

địa chí

地質

địa chất

地質と気象条件

thổ nghi

地脈

địa mạch

地殻

thạch quyển

地方

địa phươngphủ

地方なまり

phương ngôn

地方の名士

tổng lý

地方の人

hàng xứ

地方の管理委員会

tỉnh

地方の行政

ty

地方の豪族

thổ tù

地方の郵便局

trạm

地方債

trái phiếu địa phương

地方公務長

trưởng ty

地方税

thuế địa phương

地方銀行

ngân hàng địa phương

地方行政の長官

ty trưởng

地方財政

tài chính địa phương

地政学

địa chính

チャンピオン

kiện tướngquán quânvô địch

チャンス

cơ hộidịp

チャンスをつかむ

thừa cơthừa lúc

チャンスを失う

nhỡ dịpnhỡ tàunhỡ thì

チャーハン

cơm chiên

チャーゾー

chả giò

チャイルドシート

ghế ngồi ô tô cho trẻ em

チュノム文字

chữ nôm

チュチュ

váy xòe

チューナー

âm kế

チューチュー鳴く

rúc

チューリップ

uất kim hương

チューブ

sămtuýp

チューインガム

kẹo cao su

チューイングガム

kẹo sinh gum

チューター

trợ giảng

チョロン

Chơ Lớn

チョーク

phấn

チョビひげ

râu hoa kỳ

チョウザメ

cá tầm

チョキ

kéo

チョコレート

sô cô lasôcôla

チラッと見る

nhác

チリソース

tương ớt

チーム

đội

チーク

tếch

チーク材

kiên kiền

チーズ

phó mátphô mai

チーズケーキ

bánh phô mai

チップ

phong baotiền boa

チビ

nhóc

チフス

đậu lào

チベット

Tây Tạng

チアノーゼ

xanh tím

チェリー

trái anh đào

チェー

chè

チェーン

dây chuyền

チェックの

rằn ri

チェックする

kiểm tra

チェックアウト

trả phòng

チェックアウトする

trả phòng

チェックイン

nhận phòngnhận phòng

チェックインする

thuê phòng

チェコ

Séc

チェス

cờ

チェスの駒の象

tượng

チェスの歩

quân cờ

チェスナッツ

dẻ

チクチクする

kiến bòxốn xang

チクチク痛む

lâm dâm

チケット

phiếu

チケット売り場

phòng vé

嘲笑する

chếnhạo bángnhạo cườinhé nhói

兆候

trẫm triệutriệutriệu chứngtrưng triện

勅令

ngọc chỉsắc

勅命

thánh chỉ

勅旨

sắc chỉsắc chiếu

勅旨に従う

phụng chỉ

知力

não lựctrí lựctrí nãotrí óc

知力をしぼる

nạo óc

知名度

mức độ nổi tiếng

知人

người quen

知人となる

làm quen

知的でない

lờ đờ

知的な

tinh thần

知的な教育

trí dục

知的経営資源

nguồn kinh doanh chất xám

知的所有権

sở hữu trí tuệ

知製

địa thế

知覚

tri giác

知識

sở đắctri thứctrí thức

知識人

nhà trí thức

知識を得る

làm quen

知能

óctrí khôntrí năng

知能の低い

ngu dại

知恵

trí khôntrí tuệ

知恵を絞る

nặn óc

知恵遅れの

đầu bòngây ngô

知恵比べする

đấu trí

知性

trí

知性が無くなる

mê ngủ

珍味

sơn hàotrân camtrân vị

着工する

khởi công

着工式

lễ khởi công

着席する

yên vị

着信

âm tíncuộc gọicuộc gọi đến

着用する

đóng

着荷

đến

着荷後一覧払い手形

hối phiếu thanh toán ngay sau khi đến

着荷通知

thông báo tàu đến

着荷払い

thanh toán khi đến nơi

着陸する

hạ cánh

着陸ボート

tàu đổ bộ

着服する

biển thủ

着払い

hình thức thanh toán người nhận trả khi nhận hàngdịch vụ giao hàng nhận tiềndịch vụ phát hàng nhận tiền

着手する

khởi đầumở đầura tay

砧骨

xương đe

秩序

cơ nghigiường mốimối giườngquy củtrật tự

秩序の乱れた世の中

thời loạn

秩序を維持する

trị an

窒素

đạm

窒素ガス

hơi ngạt

窒素肥料

phân đạm

窒息する

ngạtnghẹnnghẹn ngàonghẹtngột

竹材のフレーム

dứng

緻密な

tiêm tất

緻密に

tinh tế

緻密の

trù mật

縮こまって動かない

co vòi

縮こまる

co rothu hìnhxo ro

縮める

cúprùnrụttề

縮れた

loăn xoău

縮んで萎びる

co dúm

縮む

cosănsunteothun

眺望

tầm nhìn

bốchagia nghiêmnghiêm đườngthàythầytía

父と兄

phụ huynh

父の妾

dì ghẻ

父の弟の妻

thiím

父の戒告

nghiêm huấn

父の教え

nghiêm huấn

父親

cậuthân phụthung đường

父親のたとえ

xuân đường

父方の

nội

痴呆の

si ngốc

畜生

súc sinhtrâu chó

畜産飼料

thức ăn chăn nuôi

直属の

trực thuộc

直属の部下

thuộc hạthuộc viên

直交の

trực giao

直径

đường kính

直系

trực hệ

直線

đường thẳngtrực tuyến

直面する

đối diệnđối mặt

直覚

trực giác

直観

trực giác

直角

góc chínhgóc thước thợgóc vuôngthước thợ

直角の

trực giaovuông

直角定規

thước đo góc

直腸

domtrực tràng

直通列車

tàu suốt

直接の

trực tiếp

直接税

thuế trực tiếp

直接話す

nói thẳng

直接投資

đầu tư trực tiếp

鎮圧する

chấn áptiễu trừtrấn áptrấn phục

鎮痛剤

thuốc giảm đau

聴衆

thính giả

聴覚

thính giác

聴診器

ống nghe

聴講する

nghe sách

違う

không phảikhác

遅延

đến trễ

遅延する

chậm trễ

遅滞する

trì trệ

bướm

蝶と蜂

ong bướm

蝶が舞う

bay bướm

蝶ネクタイ

蝶番

ngõng

頂上

chópđỉnhtột đỉnh

頂点

cùng tộttột bậc

血で染める

nhuộm máu

血と汗を犠牲にして

xương máu

血と涙

huyết lệ

血のつながらない

ghẻ

血の繋がっている

ruộtruột thịt

血の気のない

mét

血の気がなくなる

xám ngắt

血の気が失せる

tái ngắt

血が流れる

mất máu

血を吐く生活をする

hộc máu

血を分けた

cốt nhục

血を流す

đổ máu

駐屯する

đồn trútrú quân

駐屯地

đồn trại

駐在する

trú ngụ

駐留する

trútrú chân

駐車する

đậuđỗgiữ xe

駐車場

bãi đậu xebãi đỗ xe

調停する

dàn hòađiều đìnhđiều giảiphân giải

調合する

chếnướcsao chế

調子

điệugiọng

調子の良い事を言う

ve vãn

調子はずれの

lạc điệu

調子がはずれる

lỗi điệu

調子よく連続する音

sình sịch

調子を合わせる

hòa nhịpphụ họa

調味料

gia vịhương vị

調和のとれた

đều đặn

調和の取れた

hài hòa

調和させる

phân giải

調和する

ám hợpđiều giảiđiều hòa

調理する

nấunấunấu nướngxào nấu

調節する

điều hòađiều tiết

調製する

điều chế

調査

tổng quan, giám định

調査する

kiểm trathám sáttruy cứuxét

調整

phối hợpmức điều chỉnh

調整する

điều chỉnhkhu xửliệu líthêm bớt

誓い

lời thềminhminh thệước nguyền

誓いに背く

bội thệ

誓う

nặng lờinguyềnthềthề bòithệthệ nguyện

諜報

tình báo

貯蓄

tiết kiệm

貯蓄する

dành dụmsúc tích

貯蓄率

tỷ lệ tiết kiệm

貯蓄性預金

tiền gửi tiết kiệm

貯蔵する

tích trữtrữ tích

貯蔵室の明かり

phao

貯蔵品

hàng cung ứng

貯蔵量

trữ lượng

貯金

trữ kim

貯金箱

bùng binh

貯水用の鍋型容器

nồi đình

貯水池

bể cạn

鳥獣

điểu thú

鳥獣類

chim muông

鳥類

chim chócloài chim

鳥類の雌

mái

賃上げ

tăng lương

賃借りする

mướn

賃貸

cho thuê

賃貸の

thuê

賃貸用の

rẽ

賃金

tiền lươngtiền lương

賃金のために奉仕する

ở mướnở thuê

賃金体系

hệ thống lương

賃金をもらって働く

làm thuê

賃金を貰って働く

làm cônglàm mướn

賃金格差

mức lương khác nhau

賃金水準

mức lương

超大国

siêu cường quốc

超帝国主義の

siêu đê quốc

超人

siêu nhânthánh

超人的な

bạt chúngbạt tụy

超短波

sóng cực ngắn

超現実主義の

siêu hiện thực

超音速の

siêu âm

超音波の

siêu âmvượt âm

超過する

lướt

超過勤務

làm việc ngoài giờ

超過勤務手当

phụ cấp làm ngoài giờ

超高層ビル

nhà chọc trời

超高速

thần tốc

超越した

siêu việt

超越論的な

tiên nghiệm

超自然の

siêu tự nhiên

超自然的な

siêu nhiên

跳馬

ngựa gỗ

躊躇しながら現れる

thấp tho

躊躇する

cháng vángchần chừdo dựdùng dằnge ấplưỡng lựngần ngạithậm thà thậm thụttrù trừ

近く

gần

近くの

một bên

近づく

bén mảngghéghé gẩmghệchmấp méxápxắpxấp xỉ

近づける

xáp

近い

gầngần gũigần gụithiết cận

近い将来

mai saumột ngày kianay mai

近寄る

近々

sau đây

近道

đường tắtlối tắt

近頃

mấy bữa nay

近頃の

vừa rồi

chè

茶会

tiệc trà

茶器を置くお盆

khay nước

茶碗

chéngiác

茶番

trò hề

茶色

nâuphi

茶色っぽい

nâu nâu

著名な

rạng rỡtrứ danh

著名人

anh tuấnthân hàothân sĩ

著名人に付ける前置詞

đấngđứng

著作する

trứ tác

著述する

trứ thuật

著者

soạn giảtác giảtrước giả

蓄積する

lũy súcsúc tíchtíchtích lũytích trữ

蓄音器

máy hát

蓄電

tích điện

致命的な

trí mạng

trưởng

長城

trường thành

長女

chị cảtrưởng nữ

長寿

trường thọtuổi thọvạn thọvạn tuế

長寿を祝う

chúc thọhạ thọ

長征

trường chinh

長短

ngắn dài

長石

tràng thạch

長編の

trường thiên

長男

anh cảcon trưởnghuynh trưởngtrưởng nam

長男長女

con cả

長距離

thôi

長距離の

đường dài

長老

tộc trưởngtrưởng lão

長恨歌

trường hận ca

長歌

trường ca

長江大海

tràng giang đại hải

長波

sóng dài

長期

dài hạn

長期の

lâu dàitrường cửutrường kỳ

長期信用銀行

ngân hàng cho vay dài hạn

長期間

dài hạn

長期間塩漬けにする

muối trường

長期間奉仕する

ở năm

長方形

chữ nhậthình hộp chữ nhật

長所

sở trườngưuưu điểm

長所と短所

ưu khuyết điểm

長時間すすり泣く

xì xụt

長時間待つ

chầu chực

axítdạlòngruộttoan

腸チフス

thương hàn

腸詰

lạp xường

鋳鉄

gang

鋳造する

đúc

陳列する

bàychưng bàydàn bàyphanh phuitrần liệttrình

陳述する

điều trầntrần thuật

陳述書

biên bảntờ trình

陳腐な

nhàmnhàm taitrần hủ

陳腐な決まり文句

sáo ngữ

陳情する

khiếu nạikhiếu tố

抽象名詞につける語

tấm

抽象的な

trừu tượng

柱石

trụ thạch

恥骨

xương mu

恥辱を感じる

tủi nhục

提灯

đèn xếp

治外法権

trị ngoại pháp quyền

治安

an ninh

治世

triều

治癒する

hàn gắn

治療に専念する

chuyên trị

治療が上手な

mát tay

治療が困難な

nan trị

治療する

điều trịthuốc thangthuyên giảmtrịtrị liệu

治療法

liệu pháp

沈下する

trầm

沈静下

trở nên trì trệ

沈黙の

ngầm

沈黙した

yên lặng

沈黙する

câmlặng lặnglặng lẽlặng thinhmần thinhngậm miệngtắc họngthin thítthinhthít

沈黙を守る

kiêng dèkiêng nểỉmlàm thinhngậm tămnín thinh

沈黙を保つ

bặt

沈殿する

lắnglẳng lặng

沈殿物

cặn

沈没する

chìm lỉmchìm nghỉmngụpchìmđắm

沈泥が広がっている

沈思黙考

trầm tư mặc tưởng

沖積層

phù sa

沖積土

sa bồi

沖積地帯

đất bồi

注射

tiêm

注射する

chích

注射器

ống tiêm

注射薬

thuốc chích

注射針

kim tiêm

注をつける

chuaký chú

注を付ける

ghi chú

注入する

tiêm

注目する

nghe ngóngngó ngoáy

注視する

đoái

注解

chú giải

注釈

bình chúchú

注釈する

chú dẫnchú thíchchua thích

注文する

gọi

注意

chú ý

注意して調べる

nghiệm

注意しない

ngoài tai

注意する

chú ýcoi chừngđể mắtđể tâmgiữ miếngkheo khéoliệu hồnnhủtrông chừng

注意を要する

oái oăm

注意を払う

chú trọngdụng công

注意を怠る

sểnh tay

注意深く

ân cầnkỹkỹ càng

注意深く観察する

soi xét

注意深い

cẩn mậtcẩn thậndè dặtkỹ lưỡng

潮流

thủy triềutriềutriều lưu

朝廷

đìnhmiếu đườngtriềutriều đình

朝廷による政治

triều chính

朝廷の定めた掟

phép vua

朝廷の法令

hội điển

朝廷儀式

triều nghi

朝食

bữa ăn sángbữa sánglót dạlót lòng

朝鮮人参

nhân sâmsâm

挑発する

khêukhêu gợikhíchkhích báckhích độngkhiêu khíchkích bác

挑戦する

khiêu chiếnthách thức

昼夜

trú dạ

昼夜平分時

phân điểm

昼食

bữa ăn trưabữa trưa

懲役

khổ hình

懲罰

búa rìu

懲罰する

trừng phạt

懲戒する

trừng giới

散ってしまう

lả tả

散らばった

lẻ tẻ

散らばっていてそのまま

vạ vật

散らばって隠れる

tẩu tán

散らばる

lấm tấmrải rácrơi rớttản mạnvãi

散らす

dãitản

散る

thoi thót

検索された単語 時間
tơ vương 09:24
tơ lòng 09:24
sát sạt 09:24
tâm tình 09:24
09:24
lòng dạ 09:24
通貨の膨張 09:24
09:24
lịch duyệt 09:24
Thứyếu 09:24
hơn con 09:24
Xin cám ơn 09:24
広告用の看板 09:24
phương diện 09:24
Hoi_xuan 09:24
hạt nhân 09:24
trăngtrối 09:24
想像 09:23
hỏi chuyện 09:23
bàn chân 09:23
thuyền đinh 09:23
việcđăng 09:23
đơn từ 09:23
uếvật 09:23
van tai 09:23
QUã£Â¡ã‚»C 09:23
周る 09:23
quan điền 09:23
khámxét 09:23
深夜 09:22
gia tư 09:22
tri kỷ 09:22
ngoài mặt 09:22
09:22
ngay xua 09:22
hình tràng 09:22
đường xích đạo 09:22
doimot 09:22
tốt mã 09:22
知恵おくれ 09:22
dáng dấp 09:22
tốt bộ 09:22
thám sát 09:22
回廊 09:22
chung đụng 09:22
áo thun 09:22
tên đầu 09:22
diềm 09:22
誤解 09:22
tuyệt 09:22
最近追加されたベトナム語リスト(2020/04/03 13:47 更新)

đầy bình - 満タン(まんたん)

số lượng nhận - 受領数(じゅりょうすう)

ngày nhận - 受領日(じゅりょうび)

giá trị đo - 測定値(そくていち)

nhập sau xuất trước (LIFO) - 後入れ先出し(あといれさきだし)

nhập trước xuất trước (FIFO) - 先入れ先出し(さきいれさきだし)

độ bám dính - 密着度(みっちゃくど)

tính bám dính - 密着性(みっちゃくせい)

bong tróc - 剥離(はくり)

vui lòng - ~よろしく(頼む)(~よろしく(たのむ))

©VIETJO ベトナムニュース 2002-2020 All Rights Reserved
運営:Viet Economic Research and Advisory Corporation (略称:VERAC)