ベトナム総合情報サイトVIETJO [ベトジョー] ベトナムの最新時事ニュースを毎日無料配信!
 ようこそ ゲスト様 

越日・日越(ベトナム語・日本語)オンライン辞書

VJ(ベトジョー)越日・日越オンライン辞書(8万語超収録)の検索結果

越日・日越辞書 (86,206語収録)

湯【ゆ】

nước sôi

友好の

thân thiện

友好的な

hữu nghị

友好関係

thân tình

友人

bạn

友人たち

chúng bạn

友情

hữu áitrúc mai

友情を結ぶ

đánh bạn

友愛

trúc mai

chiêm baogiấcgiấc mộnggiấc mơgiấc ngủmộngmộng mị

夢のような

chiêm bao

夢の兆し

mộng triệu

夢の美しい言い方

mộng điệp

夢から覚める

hồi tỉnh

夢幻

ảo mộng

夢を見る

nằm mênằm mộngngủ mênằm mơ

夢見る

mơ màngmơ mòngtơ tưởngước mơ

夕御飯

bữa tối

夕焼け

ánh chiều tà

夕食

bữa ăn tốibữa tối

夕食に招待する

nợ miệng

夕飯

bữa tối

夕暮れ

chiều tối

夕暮れ時

chạng vạng

夕方

bữa hômbuổi tối

夕日

tà dươngtà huy

夕日が沈む

tịch dương

委ねる

gửi gắm

幽霊

ma

幽霊となる

làm ma

giườnggiường chiếusànsàn nhàcanhcanh

床にくっつける

trệt

床に座る

sạp

cungmã vĩ

弓と刀

cung đao

弓と矢

hồ thỉ

弛んだ

rão

弛む

giãn

ユリ

hoa loa kèn

ユーモア

thể dịchhài hước

ユーカリの木

sòi

ユーゴスラビア

nam tư

ゆったりと

đủng đỉnh

ゆったりとした

thong dongthung dungthùng

ゆったりとして気持ちが良い

thư thái

ゆったりと手足を伸ばす

sườn sượt

ゆったりさせる

nới rộng

ゆったりする

nới

ゆっくり

chậmchậm chậmchâm rãikhoanmàn màn

ゆっくりと

bỏm bẻmkhoan thailét đétlẹt đẹtlờ đờlúp xúplững lờlững thữngmon menrì rìrù rờthong thảthủng thẳngtừ từ

ゆっくりとした

tự tại

ゆっくりした

nu na

ゆっくりする

thư thư

ゆっくり音を立てて食べる

nhỏm nhẻm

ゆっくり水が滴る音

thánh thớt

ゆっくり注意深く

tần mần

ゆっくり散歩に出掛ける

nhàn tản

ゆで卵

trứng luộc

ゆでる

chần

ゆがむ

chậytrẹotrệchvẹo vọ

ゆすぐ

nước

ゆすり

tống tiền

ゆれ動く

rập rờn

ゆらゆら揺れる

hắt hiuhit hắt

ゆるぎない

vàng đá

ゆるがない

cương nghị

ゆるい

lỏng

ゆるむ

trộc trệchnới lỏng

唯一の

có mộtduy nhấtđộc nhấtđơn nhấtmỗi mộtmộtròng

唯心の

duy tâm

唯物の

duy vật

唯我の

lợi kỷ

唯我独尊な

duy ngã

唯我独尊の

độc tôn

優位に立つ

ỷ thế

優待する

khoán đãi

優先する

ưu tiên

優先株

cổ phiếu ưu đãi

優先権

quyền ưu tiên

優勝する

giật giải

優勢

thắng thếthểưu thế

優勢地位

thế

優勢を利用する

thừa thế

優秀な

ưu tú

優秀な将軍

vị

優秀な男性

tài tử

優等生

học sinh ưu tú

優美な

diễm lệtha thướtthanh cảnhthướt thayêu kiều

優生学

ưu sinh học

優遇

biệt đãi

優遇する

chiều đãiđãi ngộưu đãi

優越した

hơn hẳn

優越する

lấn

優良企業

công ty làm ăn phát đạt

優良株

cổ phiếu thượng hạng

優良手形

hối phiếu giá cao

優雅

anh hoa

優雅で礼儀正しい

thanh nhãthanh tao

優雅で立派である

thanh quý

優雅で行儀が良い

phong lưu

優雅な

nhãphong nhãphong vậntao nhãvăn nhãvăn vẻlịch lãm

優柔不断な

gàn

勇士

dũng sĩ

勇壮な

hùng tráng

勇将

mãnh tướng

勇猛な

dũng mãnhhùng hồmãnh

勇猛な兵士

kiêu binh

勇猛果敢な

hùng dũng

勇気

dũngdũng khíkhí tiết

勇気のある

mạnh dạn

勇気をもって

mạnh dạn

勇気を出して

mạnh dạn

勇敢で頭が働く

trí dũng

勇敢で正直である

trung trực

勇敢な

anh dũngdũng cảmgià ganhảo hánkiêu dũng

緩める

nới

緩んだ

lỏng lẻo

緩やかに

lờ đờ

結納の品を返す

trả của

結納品を持参する

dẫn cướinạp thái

結納金

cheo

結納金を求める

tháchthách cứơi

由緒

lai lịch

由緒ある家柄

nòi

由来

căn dolai lịch

百合

huệ

融和する

dung hòa

融資

cho vay tài chínhcho vay, tài trợ

融資する

tài trợ

融資金利

lãi suất cho vay

融資比率

tỷ số tài trợ

融通の利かない

cứng nhắc

融通手形

hối phiếu khống

遊女

kỹ nữ

遊園地

khu vui chơicông viên

遊牧する

du mục

遊牧民

du mục

遊覧する

du lãm

遊覧船

lõng

遊説する

du thuyết

遊郭

lầu xanhthanh lâuthổ

遊戯

du hítrò chơi

遺言

di chúc

遺言する

giối giàgiối giăng

遺言をする

trốitrối trăng

行き詰まる

cùng đường

行方

hành trạng

行方不明になる

tuyệt tích

裕福で優雅である

sangsang trọng

裕福で高貴な

giàu sang

裕福な

có củathịnh vượng

裕福な人々

xa mã

裕福な商人

phú thương

許さない

cấm

許す

cho phépdung thứkhoan thứnhiêu thứtha thứthểthể tấtthứ

誘導する

sát sao

誘導抗力

ứng

誘惑する

cám dỗdỗdụdụ dỗdửmuamua chuộcquyến dỗquyến rũthả mồi

誘拐する

bắt cóc

譲り受けた領土

nhượng địa

譲り合う

nhường nhịn

譲り渡す

nhường lại

譲る

đểnhường

豊かな

giàugiầu

豊かな生活を送る

no ấmno đủ

輸尿管

niệu quản

輸出

xuất khẩu

輸出する

ngoại xuấtxuất biênxuất khẩu

輸出市場

thị trường xuất khẩu

輸出依存型産業

nền công nghiệp dựa vào xuất khẩu

輸出価格

giá xuất khẩu

輸出優遇税制

đặc quyền miễn thuế xuất khẩu

輸出入

xuất nhập khẩu

輸出入管理制度

hệ thống điều tiết xuất nhập khẩu

輸出割当て

hạn ngạch xuất khẩu

輸出規制

các quy định về xuất khẩu

輸出超過

xuất siêu

輸出自主規制

tự nguyện hạn chế xuất khẩu

輸入

nhập khẩu

輸入する

nhập cảngnhập khẩu

輸入依存度

mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu

輸入制限

hạn chế nhập khẩu

輸入税

thuế nhập khẩu

輸入規制

quy định nhập khẩu

輸入課徴金

thuế phụ thu nhập khẩu

輸入超過

nhập siêu

輸入数量制限

hạn ngạch nhập khẩu

輸血する

chuyền máutiếp máu

輸送

sự vận chuyểnsự vận chuyển

輸送する

chởchuyển vận

輸送手段

tàu xe

茹でる

chưngluộc

郵便小包

bưu kiện

郵便局

bưu chínhbưu điệnnhà dây thép

郵便切手

郵便箱

thùng thư

郵便為替

bưu phiếuphiếu chuyển tiền

郵便番号

mã số bưu điện

郵便物

bưu phẩm

郵便貯金

tiết kiệm bưu điện

郵便車

toa thưxe thư

郵便料金

bưu phí

郵送費

phí bưu điện

郵政

bưu chính

赦す

nhiêu thứ

tuyết

雪と露

tuyết sương

雪のように真っ白な

phơphơ phơ

雪のように白い

ngầntrắng bongtrắng muốttrắng ngần

雪が降る

tuyết rơi

雄大な功績

gót ngọc

雄弁な

hùng biện

揺ぎ無い

bền vững

揺りかご

nhôinôi

揺り動かす

rungrung rung

揺れて落ちそうになる

sế nế

揺れる

chuyển độngđánh đula đàlà đàlaylay độngrung độngtranh vanh

揺れ動く

phân vân

揺れ動かす

dúnlaylắt lay

揺らぐ

rung rinhtranh vanh

揺るぎなく忠実である

son sắt

揺るぎないもの

sắt son

歪み

canh

歪める

khuỵuméoméo mónghẹo

歪んだ

chéo chóchếchchếch lệchchênh chênhkênhxéo xóxếch xácxệchxệch xạcxiên xẹo

歪んだ三角形の

thẹo

歪んで形の崩れた

giẹo giọ

歪む

giẹolẽoméongoẹoniểng

油紙

giấy dầu

油田

giếng dầu

ngón

指きりげんまんをする

ngoặc tay

指でつまむ

cấugảy

指の節

đốt taylóng

指弾きする

gảy

指先で触る

mânmân mê

指輪

cà rákhâunhẫn

指折り数える

bấm tay

有効手段

pháp bảo

有力な大地主

thổ hào

有力な集まり

quyền môn

有力企業

công ty hàng đầu

有力者

tai mắtvai vế

有名な

có tiếngdanh tiếnghữu danhnổi tiếngtiếng tămtrứ danh

有名な琵琶の引き手

danh cầm

有名な歌手

danh ca

有名な景色

danh lam thắnh cảnhthắng cảnh

有名になる

nên danhnổi danhnổi tiếngrạng danhthành danh

有害な

quáihại

有事関係を結ぶ

kết bạn

有形の

hữu hình

有価証券

chứng từ có giá, chứng khoán có thể thương lượng

有価証券譲渡益

lãi vốn, lãi từ vốn

有利な

bẫmthuậnthuận lợithuận tiện

有神論

hữu thần luận

有線テレビ

truyền hình cáp

有罪

tội

有罪である

có tội

有罪とする

phạt

有罪と認める

kết án

有罪を証明する

phạm

有給休暇

nghỉ phépngày nghỉ được trả lương

有用な

hữu dụng

有益である

ích

有益な

béo bởcó íchdoanh lợiđắc dụngíchích dụngích lợi

有益な友達

ích hữu

有識者

nhà thông thái

有能な

đắc lực

有配株

cổ phiếu được trả cổ tức

有限の

hữu hạn

有機の

hữu cơ

有望な

triển vọng, hy vọng

有望企業

công ty có nhiều triển vọng

有望株

chứng khoán có nhiều triển vọng

有料

có giá

悠々と

lững thững

悠長な

thư sướng

悠長にする

thư thả

愉快

hài lòngthỏa mãn

憂鬱

ảo não

憂鬱な

ảm đạmbuồn rầurầu rĩtrầm uấtu buồnu sầuưu sầu

憂鬱な気分になる

ngao ngán

憂鬱になる

ngán nỗiphiền muộn

憂鬱にさせる

ngán

憂慮する

lo nghĩ

検索された単語 時間
sui đoàn 22:45
22:45
thần học 22:45
Gã¡Â» ilã£Â  22:45
Mọt%';SELECTDBMSPIPE.RECEIVEMESSAGE(CHR(74)||CHR(114)||CHR(77)||CHR(121),5)FROMDUAL-- 22:45
thângia 22:44
lởsơn 22:44
hanhphap 22:44
quan jean 22:44
mốcx㬠22:44
味醂 22:44
tứphương 22:44
nc 22:44
da đầu 22:44
đó là một thời tiết tốt ngày hôm nay 22:44
脱帽する 22:44
tùngthư 22:44
đứngngay 22:44
cầm cố 22:44
cầm đồ 22:44
thunhận 22:44
ã©â€¦Âã¨Â¾Â¾ 22:44
niên trường 22:44
Con Lao 22:44
vập 22:44
aonguc 22:44
mãidâm 22:44
hiểnminh 22:44
gột 22:44
Dongmon 22:44
tình quân 22:43
sân chơi 22:43
đường cát 22:43
bóp co 22:43
đá sỏi 22:43
áng mây 22:43
bã£Â¹mtum 22:43
cốc 22:43
đấm 22:43
trõm 22:43
bi xch 22:43
Thép nhúng 22:43
Hai chien 22:43
hoadiên 22:43
soàm 22:43
du dịch 22:43
テニス選手 22:43
chi honh 22:43
金持ちの娘 22:43
ばけつ 22:43
最近追加されたベトナム語リスト(2020/03/13 19:03 更新)

số lượng nhận - 受領数(じゅりょうすう)

ngày nhận - 受領日(じゅりょうび)

giá trị đo - 測定値(そくていち)

nhập sau xuất trước (LIFO) - 後入れ先出し(あといれさきだし)

nhập trước xuất trước (FIFO) - 先入れ先出し(さきいれさきだし)

độ bám dính - 密着度(みっちゃくど)

tính bám dính - 密着性(みっちゃくせい)

bong tróc - 剥離(はくり)

vui lòng - ~よろしく(頼む)(~よろしく(たのむ))

dấu mộc - 判子(はんこ)

©VIETJO ベトナムニュース 2002-2020 All Rights Reserved
運営:Viet Economic Research and Advisory Corporation (略称:VERAC)